NODROŠINĀM PIEGĀDI PĀRIS STUNDU LAIKĀ! Piegādi nodrošinām no 8.00 līdz 22.00

Distances līgums

Šis līgums, turpmāk – Līgums, tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.cetribaltikrekli.lv īpašnieku SIA “Četri balti krekli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003483008, juridiskā adrese: Vecpilsētas iela 12, Rīga, LV-1050, turpmāk tekstā – Pārdevējs, un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.cetribaltikrekli.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.cetribaltikrekli.lv interneta tirdzniecības vietnē.

 

 1. Pircējs pasūta un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod alkoholiskos dzērienus, bezalkoholiskos dzērienus un pārtikas produktus, turpmāk – Preces. Ar Preču aprakstu un galvenajām īpašībām Pircējs var iepazīties interneta tirdzniecības vietnes sadaļā “Katalogs”.
 2. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.
 3. Pircējs pasūta Preces, izvēloties, ievietojot grozā, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.cetribaltikrekli.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju.
 4. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta.
 5. Saskaņā ar alkoholisko dzērienu aprites likumu alkoholiskos dzērienus Pārdevējs nepārdod personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par Pircēja vecumu, Pārdevēja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pircējiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties alkoholiskos dzērienus, piegādes brīdī ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu mazumtirgotājam visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.
 6. Pasūtījumus un pasūtījumu apmaksu Pircējs var veikt katru dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu uz pieteikuma formā norādīto e-pasta adresi. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts.
 7. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē. Piegāde pirkumiem virs 40,00 EUR (četrdesmit eiro, 00 eiro centi) piegādes kartē iekrāsotajā Zonā Nr.1 ir bez maksas. Piegāde pirkumiem zem 40,00 EUR (četrdesmit eiro, 00 eiro centi) piegādes kartē iekrāsotajā zonā Nr. 1 ir 5,00 EUR (pieci eiro, 00 eiro centi), Piegāde neatkarīgi no pirkuma summas kartē iekrāsotajā zonā Nr. 2 ir 10,00 (desmit eiro, 00 eiro centi). Piegāde ārpus piegādes kartē iekrāsotajām zonām tiek izskatīta individuāli, Pircējam sazinoties ar Pārdevēju, izmantojot kādu no šī Līguma 15. punktā norādītajiem saziņas veidiem. Pircējs piegādes izdevumus un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.
 8. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci atgriezt vai apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Par neprecīzu Preču komplektāciju Pircējs informē Pārdevēju Līguma 15. punkta 2. vai 3. apakšpunktā norādītajā saziņas veidā. Minētajā gadījumā atgriezto vai apmainīto preču piegāde ir bez maksas.
 9. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumiem 255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējam ir tiesības realizēt atteikuma tiesības. Ņemot vērā Pārdevēja piedāvāto preču raksturu un higiēnas apsvērumus, atteikuma tiesības nav realizējamas, ja Pircējs ir atvēris Preces iepakojumu.
 10. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:
  • Atgriežamā Prece nedrīkst būt atvērta vai lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.
  • Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.
  • Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tad Pircējs aizpilda vietnē www.cetribaltikrekli.lv pieejamo atteikuma formu, nosūta to uz e-pasta adresi info@cetribaltikrekli.lv.
  • Pircējam ir pienākums saglabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt pirkumu apstiprinošu dokumentu.
  • Pamatojoties uz Pircēja atteikumu, naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (Vecpilsētas ielā 12, Rīgā, LV-1013).
  • Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-distances-tirdzniec-bu
 11. Pārdevējs apņemas veikt Preču piegādi 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro dienu laikā, jo piegādes termiņš var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.
 12. Preces galīgā cena ir norādīta interneta tirdzniecības vietnes www.cetribaltikrekli.lv sadaļā “Katalogs”. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21 % PVN.
 13. Apmaksu par Preci Pircējs veic kādā no sekojošiem veidiem:
  • ar maksājuma karti piegādes brīdī.
  • ar pārskaitījumu uz Pārdevēja konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā;
  • interneta veikalā www.cetribaltikrekli.lv ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron).

Visus piegādes izdevumus, ja tādi tiek piemēroti saskaņā ar līguma 7. punktu, sedz Pircējs.

 1. Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar iesniegumiem, priekšlikumiem vai sūdzībām par precēm un piegādes pakalpojumu un saņemt atbildi pēc būtības. Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību var iesniegt kādā no šī Līguma 15. punktā norādītajiem saziņas veidiem. Iesniegumā, priekšlikumā vai sūdzībā ir jānorāda:
  • pasūtījuma numurs;
  • iesniedzēja vārds un uzvārds;
  • e-pasta adrese, uz kuru tika veikts pasūtījums;
  • tālruņa numurs, uz kuru tika veikts pasūtījums;
  • iesnieguma, priekšlikuma vai sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības;
  • vēlamais atbildes sniegšanas veids – mutiski, rakstiski pa pastu vai e-pastā. Ja vēlamais atbildes sniegšanas veids nav norādīts, tad atbilde tiek sniegta tajā pašā veidā, kādā iesniegta sūdzība.

Strīdi un sūdzības, kuras nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, ir risināmas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā.

 1. Pārdevēja kontaktinformācija:
  • Saziņai pa pastu: Vecpilsētas iela 12, Rīga, LV-1050;
  • Telefoniskai saziņai: +371 28688488;
  • Elektroniskai saziņai: info@cetribaltikrekli.lv.
 2. Visi ar personas datu apstrādi saistītie jautājumi ir aprakstīti Pārdevēja privātuma politikā.
 3. Ja Preces neatbilst līguma noteikumiem, tad Pircējam ir visas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās patērētāja likumīgās tiesības.
 4. Šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu, kad Pārdevējs ir saņēmis maksājumu par Precēm un veicis Preču piegādi Pircēja norādītajā adresē.
 5. Pircējs ir informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.
 6. Līgums ir sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

 

Šī dokumenta tekstu ir aizliegts izmantot bez saskaņojuma ar SIA "Četri balti krekli".

Turpinot lietot lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem, kas aprakstīti mūsu Privātuma politikā. Iepazīties ar Privātuma politiku
Piekrist
Language
Latvian
Open drop down